2 Δεκεμβρίου 2017
    

“Η συνεργασία μου με τον Αχιλλέα Γεωργίου με βοήθησε να έχω περισσότερη θετική επίδραση στους ανθρώπους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο”