Τριήμερο Σεμινάριο ''Γίνε ο ιδανικός σου εαυτός ΙΙ'' Ηράκλειο 2018