Απαντώντας στην ερώτηση ''ποιο είναι το λάθος που φοβάσαι μήπως κάνεις;''