Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από το Instagram In Beauty Indystry, να λάβουν τις κατάλληλες γνώσεις από τους εκπαιδευτές πως θα αναπτύξουν ή να βελτιώσουν το brand name τους στην αγορά.

Θα διδαχθούν τεχνικές για ανάπτυξη της επιχείρησης τους στο Instagram και στο Marketing.