Εγώ: Γιατί οι άνθρωποι δεν μας καταλαβαίνουν;
Αλήθεια: Επειδή δεν του καταλαμβαίνουμε εμείς…
Εγώ: Και εμείς γιατί δεν τους καταλαβαίνουμε;
Αλήθεια: Γιατί περιμένουμε αυτούς να μας καταλάβουν πρώτα…
Εγώ: Κι αν τους καταλάβουμε, αυτοί θα μας καταλάβουν;
Αλήθεια: Φτάνει που τους καταλαβαίνουμε εμείς, αυτό τους φτάνει, ακόμα και αν δεν μας καταλάβουν….