Απόσπασμα από την ομιλία του Αχιλλέα Γεωργίου στο

ένδον κέντρον προσωπικής ανάπτυξης και συμβουλευτικής

Ρέθυμνο 15/09/2018.

Δείτε το συγκεκριμένο άρθρο εδώ