Ο Αχιλλέας Γεωργίου είχε την ευκαιρία να εκπαιδεύσει δίπλα από τον Νικόλα Σμυρνάκη

με 110 συμμετέχοντες στο ξενοδοχείο Σεμέλη στη Λευκωσία, στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2017.

Γίνε ο ιδανικός σου εαυτός, τριήμερο σεμινάριο IslandofMan Success Philosophy

Τριήμερο Σεμινάριο στο Ξενοδοχείο Σεμέλη στη Λευκωσία με το Νικόλα Σμυρνάκη